Villor

Grunden gjutes med 40 cm cellplast som isolering. Golvvärme gjutes in i runden, mest för att det är skönt med varma golv på vintern.

Ett tätt plastskikt lägges i cellplasten för att stoppa eventuell radon i marken från att tränga in i huset.

Både ytterväggar och innerväggar består av betong med cementbundna fiberskivor på båda sidorna. Betongen gjutes på plats vilket innebär att ytterväggarna blir täta. Det behövs inget tätskikt av plast. Betonväggarna med fiberskivorna är täta så länge huset står kvar. Medan det är osäkert vad som sker med plasten efter ett antal år. Ytterligare en fördel med dessa väggar är att både betongen och de cementbundna fiberskivorna är brandsäkra. Om man dessutom har betong eller klinkergolv finns det inget i byggnadskonstruktionen som kan brinna.

VST-systemet är en metod för att bygga plastgjutna väggar. De kvarsittande formelementen i väggsystemet består av två 24 mm tjocka cementbundna fiberskivor. Skivorna sammanbinds av patenterade vinkeljärn och förbindelsetag.

Formelementen tillverkas för både mellan- och fasadväggar enligt det aktuella projektets förutsättningar inklusive öppningar för fönster och dörrrar. Elementen levereras med erforderlig armering enligt konstruktören.

Isoleringen utanför denna betongvägg består av 300 mm PIR isolering, vilket är det bästa isoleringsmaterialet som finns idag. Utanför PIR skivorna placeras en speciell cellplastskiva som släpper ner eventuellt inträngande vatten utifrån rakt ner i marken. Det kan därför aldrig uppstå fukt eller mögelproblem i dessa väggar.

Fasaden består av puts eller träpanel, kunden kan välja.

Inne i huset. Eftersom huset är tätt och mycket välisolerat finns det en mycket effektiv ventilation som gör att inomshusluften är bättre än i traditionella hus. Värmen i inomhusluften återvinns innan den släpps ut.

Alla hus har en vattenmantlad kakelugn som ger värme och varmvatten på vintern.

Köksbänkar kan får i granit eller mjukbetong, en speciell betong som inte suger åt sig något och därför inte blir fläckig.

Utvändigt så finns solfångare för varmvatten på taket. Det ger varmvatten hela sommarhalvåret. Solceller kommer att finnas på taket mot söder. Dessa kommer att göra hela huset självförsörjande på el på årsbasis.

Fönster och dörrar är mycket välisolerade och har ett u-värde på 0,6 - 0,9. Kunder väljer hur fönstren ska se ut.

Tomten kommer att göras i ordning efter kundens önskemål.


 


 

Nyheter

2012-06-21 Vi bygger om

Vi bygger om hemsidan

Läs mer


-->