Passivhus

Så här fungerar ett passivhus

 

Så här fungerar ett passivhus


Det här är ett passivhus

Ett passivhus är en byggnad där man minskat värmeförlusterna så mycket att inga radiatorer eller golvvärme behövs. De kallaste dagarna räcker det med en lätt förvärmning av friskluften för att hålla huset varmt. Detta görs genom ett litet värmeelement, stort som en hårtork, och kan ske med varmvatten eller el. De minskade värmeförlusterna åstadkoms genom att huset byggs så tätt att ventilationen sker via ventilationssytemet och inte genom otätheter. Det gör att man kan återvinna värmen i den uppvärmda luften. Huset isoleras också bättre och har få köldbryggor.

Ett passivhus är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation betalar sig inom några få år genom minskade energikostnader.

Passivhuset är lätt att sköta och kräver mindre av den som bor där. Ett sunt energitänkande är möjligt att genomföra i ett passivhus.

Passivhuset kommer i fortsättningen att vara det boendealternativ vi har för att inte bidra till de negativa globala klimatförändringarna. EU förespråkar en ny byggnorm som föreskriver passivhusstandard, vilken beräknas träda i kraft 2016. Österrike är redan där i delar av landet och Tyskland arbetar för att nå denna nivå 2012. Storbritannien siktar på koldioxidneutral nyproduktion till 2016. I Sverige energideklareras hus sedan 2008, men passivhus som standard dröjer.

Grundkrav för passivhus

Tillförd värmeeffekt vid +20°C innetemperatur och dimensionerande utetemperatur:

10 W per kvadratmeter

Det finns olika tillämpningar, en internationell och en svensk anpassad efter svenska byggregler. För mer information se Passivhaus Institut och Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Energikrav

Maximal köpt energi för uppvärmning:

15 kWh per kvadratmeter och år

Enligt internationell passivhusdefinition är detta ett krav (beräknas med PHPP). Enligt Forum för Energieffektiva Byggnaders (FEBYs) svenska definition är det en rekommendation (beräknat enligt FEBYs metodik).

Rekommendationer: Solvärme rekommenderas för varmvatten. A-klassade vitvaror ska användas, liksom lågenergilampor i fasta installationer.

Minimera användning av hushållsel. Undvik standbyläget i TV-apparater och stereoanläggningar. Dra ur laddare som inte används. Främja energirådgivning till konsumenter.

Byggnadskrav

Luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s m² vid +/- 50 Pa, enligt SS 02 15 51 (dubbelt så tätt som tidigare BBR).

Fönster, dörrar: U-värde ≤ 0,90 W/m², K

Golv, tak, väggar: U-värde ≈ 0,10 W/m², K

Ljud: Minst klass B i sovrum (SS 02 52 67)


 


 

Nyheter

2012-06-21 Vi bygger om

Vi bygger om hemsidan

Läs mer


-->